Åsgårdens Mathantverk är på planeringsstadiet.

Vi är nyinflyttade på gården och mycket, mycket behöver göras.
Vartefter vi kommer igång med odling och tillverkning kommer vi att sakta smyga in varorna i vår hantverksbutik Svarta Logen.